Emploi

Trouvez facilement votre premier job

Découvrir

L'actualité professionnelle des 18-30 ans

Découvrir
Finance

Découvrez les aides financières auxquelles vous êtes éligible

Découvrir
Santé
🎁 1 mois gratuit

La mutuelle qui prend soin de la santé des jeunes

Découvrir
Mobilité

Révisez le code de la route à partir de 9,90€

Découvrir

Offers “Volvo”

days ago Volvo

Stage/Thesisonderzoek - Truck Electronic Architecture

  • Gent ( Gent )

Job description

Auto req ID

105094BR
Entity

Group HR
Position Description

Introductie

Begin de jaren 70 ontstond er nood aan een definitieve en centrale vestigingsplaats voor de Volvo activiteiten. Vele grootsteden werden overwogen, maar de Belgische know-how en de centrale ligging maakten van Gent de ultieme ligging. In 1975 openden we onze eerste fabriek hier, een keuze die ervoor zorgde dat we vandaag de grootste truckassemblage fabriek van Europa hebben, met specialisatie in de zwaardere versies.

Ontmoet jouw team

Het trainingcenter is dé plaats bij uitstek. Hier leiden we onze medewerkers op tot echte professionals, met een gezonde dosis zelfvertrouwen om van start te gaan. Investeren in onze mensen, zorgen voor hun groei en evolutie, daar geloven wij in. Je komt in een team terecht waar we respectvol met elkaar omgaan. Ieder teamlid heeft zijn een eigen expertise vlak, maar we werken samen aan onze gezamelijke visie. Deze is onze medewerkers ondersteunen bij hun individuele groei.

Jouw ideale stage/thesisonderzoek

We willen een onderzoek starten rond TEA. Dit betekent T ruck E lectronic A rchitecture en iseigenlijkhetcommunicatieplatformvaneenVolvo Truck.Iederetruck is voorzien vanverschillenderegeleenheden(ookwelgekendalsECU = Electronic Control Unit) of nodes incabineen chassis.
Verschillendenetwerken(datalijnen)verbindendezeregeleenhedenomdataberichtentedelen. Op het momentdatde chauffeur de cabinedeuren ontgrendeld, wordt er veel en snel gecommuniceerd.
DemoderneVolvo truckbevatvoornamelijkCAN- en LIN-netwerken. MaarookLVDS en Ethernetzijnaanwezig.

Doel van dit onderzoek : didaktische opstelling met regeleenheden.
Dit is belangrijk voor:

· SterkeondersteuningvoorTEA-opleidingenaanverwanten.
· Eentussenstaptussende (complexe)theorieen heteindproduct.
· Debedoelingis om een didaktische opstelling te creëren met alleen regeleenheden en eengrootdeelsensoreneneenvoudigeverbruikers. Het staal van cabine en chassis ontbreekt .
· Debedoelingis om debasisprincipesvan TEA toetelichtenaande hand vanenkeledemonstraties.Defectenkunnenookgemakkelijkgesimuleerdworden.
· Belangrijkisookdatconnectorengemakkelijkbereikbaarzijnomhieropcontrolesuitte
voeren,zelfsmetingenmetbehulpvanspecialeadapters ennodigemeetapparatuur.
Hoe te realiseren ?
· Voorkeurgaatuitnaareen1emobielekarmetcabinemoduleseneen2emobielekarmet
chassismodules.Beidekarrenzijnvoorzienvan de nodige kabelbomen en kunnen metelkaarwordenverbonden, maarkunnenookapartwordengebruikt.Hieropkande hardware (nodes enkabelbomenmetdatalijnen) van TEA duidelijk in in beeld worden gebracht met een aantalmeetpunten(voorspannings- enoscilloscoopmetingen).
· Zoekennaareenchassisnummermeteeneenvoudigeconfiguratieengemakkelijktemonteren opties met voornamelijk standaardmodules. Stuknummersvanregeleenhedenenkabelbomenkunnengemakkelijkwordenopgezochtvia Impactopchassisnummer.

Zijn wij ‘the perfect match'?

Ditprojectkaneeneindproefof stagezijnvooreenhogeschoolstudent (indesbetreffenderichting, electronica, netwerking, electromechanica) die ruime kennis heeft over netwerken.
Aanpak bestaatuitvolgendefasen:
· Voorbereidendwerkdoor de collega's van het trainingcenter : materiaal verzamelen permobielekar:regeleenheden,kabelbomenenbijhorendesensorenenelektrischeverbruikers. DenkookaanOBD-connector.
· Allemateriaaluiteenleggenomeeninschattingtekunnenmakenomeenmobieleen professionelekarteontwikkelen(ooktekenen) enuittebouwen (met behulp van
· Monterenvanallemateriaalopmobielekarren.
· Karverderverbeterenom het materiaal mooi te monteren en toegankelijk te maken voorsimulatiesenmetingen.
· Finaalisprogrammerenvanalleregeleenheden.
· Testen vanbepaaldePROSIT-operaties en simuleren van defecten, inclusieffoutzoekenmetmetingen.
· Tekeningenaanpassenindiennodig.

Bijna overtuigd?

Deze opdracht is mogelijk voor een stagiair of thesisstudent (ev.met twee). Toffe opdracht die je van A tot Z kan uitwerken, en waarbij je theorie en praktijk kan combineren. Doel van deze opdracht is om dit ook effectief in de praktijk te kunnen gebruiken als trainingsmateriaal. Wil je hieraan meewerken, en deel uitmaken van de trainingstoekomst van Volvo Group, dan is dit de opdracht voor jou!

Dit is jouw moment om te stralen!

Solliciteer via de website of bezorg ons je motivatiebrief en cv via jobs.be@volvo.com

Het rekruteringsteam gaat er even tussenuit, uw sollicitatie zal vanaf 11/08/2020 verder opgevolgd worden.

Country

Belgium
Position Title

Stage/Thesisonderzoek - Truck Electronic Architecture
City/Town

Gent (Oostakker)
Functional Area

Technology
About us

The Volvo Group is one of the world's leading manufacturers of trucks, buses,construction equipment and marine and industrial engines under the leading brands Volvo, Renault Trucks, Mack, UD Trucks, Eicher, SDLG, Terex Trucks,Prevost, Nova Bus, UD Bus and Volvo Penta.

Volvo Group Human Resources contributes to realizing the vision of Volvo Group by driving the development of a global team of high performing people. The Volvo Group University, which delivers training and development and HR Services, that deliver HR administration and support are also part of the Group HR organization. With Volvo Group HR you will be part of a global and diverse team of highly skilled professionals who work with passion, trust each other and embrace change to stay ahead. We make our customers win.

Employment/Assignment Type

Internship/Trainee/Co-op
Last application date

31-Aug-2020
State / Province

Oost-Vlaanderen