Směnový mistr údržby (m/f) - Amazon - Prague - Wizbii

Směnový mistr údržby (m/f)

Description de l'offre

DESCRIPTION

Směnový mistr údržby (m/f)

POPIS:
Ve společnosti Amazon hledáme zkušeného Směnového mistra údržby, který se připojí k našemu týmu v jednom z našich vysoce automatizovaných a dynamických logistických center.

NÁPLŇ PRÁCE:
Směnový mistr údržby se zaměřuje na zajištění dodržování bezpečnostních předpisů a zásad, včasné provádění preventivní údržby ve vysokém standardu a poskytování vysoké míry dostupnosti technického vybavení díky neustálému zlepšování.

POVINNOSTI:
· jít příkladem v dodržování osvědčených postupů v oblasti zdraví a bezpečnosti a sledovat své okolí s cílem zajistit, aby následovalo jeho příkladu,
· pracovat jako praktik a prokazovat úroveň technických znalostí,
· koučovat a mentorovat techniky dané směny,
· poskytovat podporu přímému nadřízenému a za jeho nepřítomnosti dohlížet na směnu,
· poskytovat našim interním zákazníkům vysokou úroveň dostupnosti technického vybavení,
· podporovat nepřetržité zlepšování systémů standardním způsobem napříč EU,
· rozvíjet a udržovat dobré pracovní vztahy napříč všemi úrovněmi organizace.

Profil recherché

BASIC QUALIFICATIONS

ZÁKLADNÍ KVALIFIKACE

· ovládat dovednosti jak v elektrotechnických, tak strojírenských disciplínách, a to alespoň s pětiletou praxí v oblasti automatizace nebo komplexních prostředí s vybavením na manipulaci s materiálem,
· solidní základní znalost řídicích systémů na bázi PLC,
· zkušenosti s využíváním CMMS (Computerized Maintenance Management Systems) pro plánování aktivní údržby a zaznamenávání reaktivních úkolů,
· porozumění OEE a výkonové metrice vybavení,
· znalost požadavků plynoucích z platných zákonů,
· zkušenosti s mentorováním a rozvojem týmu techniků,
· zkušenosti s řízením dodavatelů,
· schopnost řešit problémy pod vysokých tlakem,
· schopnost komunikovat (písemně a verbálně) v angličtině a v místním jazyce na úrovni CEFR B2 nebo vyšší,
· schopnost pracovat na směny v nepřetržitém provozu.

Voici d'autres offres qui pourraient te plaire

Reçois les offres qui te correspondent par email !
Des milliers de jobs sont disponibles pour toi sur Wizbii :)

À propos de Amazon

-

6412 jobs disponibles chez Amazon

Trouve ton futur job sur Wizbii,
la 1ère plateforme professionnelle pour l’emploi des jeunes
Ton job dans la poche
Télécharger