Emploi

Trouvez facilement votre premier job

Découvrir

L'actualité professionnelle des 18-30 ans

Découvrir
Finance

Découvrez les aides financières auxquelles vous êtes éligible

Découvrir
Santé
🎁 1 mois gratuit

La mutuelle qui prend soin de la santé des jeunes

Découvrir
Mobilité

Révisez le code de la route à partir de 9,90€

Découvrir

Offers “Amazon”

Expires soon Amazon

Mistrz Utrzymania Ruchu (m/k)

  • Szczecin ( Szczecin )
  • Marketing

Job description

DESCRIPTION

Firma Amazon poszukuje osób z doświadczeniem do pracy na stanowisku Lider Utrzymania Ruchu. Zatrudniona osoba dołączy do zespołu w jednym z naszych wysoce zautomatyzowanych, dynamicznie działających centrów logistycznych.

CHARAKTERYSTYKA STANOWISKA:
Osoba na stanowisku Lider Utrzymania Ruchu ma zagwarantować przestrzeganie przepisów i zasad dotyczących bezpieczeństwa, terminową realizację konserwacji zapobiegawczej z zachowaniem wysokich standardów oraz wysoki poziom dostępności sprzętu poprzez ciągłe doskonalenie rozwiązań.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
· propagowanie najlepszych praktyk w zakresie BHP i monitorowanie współpracowników pod kątem przestrzegania przez nich propagowanych zasad,
· podejmowanie praktycznych działań i wykazywanie się fachową wiedzą merytoryczną w kontekście całego zmechanizowanego sprzętu do przenoszenia towarów w budynku,
· prowadzenie interaktywnych szkoleń i pełnienie funkcji mentora dla pracowników technicznych na zmianie,
· wspieranie kierownika liniowego i nadzorowanie prac na zmianie pod jego nieobecność,
· zapewnianie wysokiego poziomu dostępności sprzętu dla klientów wewnętrznych,
· wspieranie stałego doskonalenia systemów w standardowy sposób w ramach całej sieci w UE,
· nawiązywanie i utrzymywanie dobrych relacji zawodowych na różnych szczeblach w ramach całej organizacji.

Ideal candidate profile

BASIC QUALIFICATIONS

· duże umiejętności w zakresie urządzeń elektrycznych i mechanicznych i co najmniej 5-letnie doświadczenie w automatyce lub złożonych środowiskach ze zmechanizowanym sprzętem do przenoszenia towarów,
· solidne podstawy wiedzy w zakresie systemów kontroli opartych na sterownikach PLC,
· doświadczenie w pracy z systemami CMMS (Computerized Maintenance Management Systems) przy planowaniu proaktywnych prac konserwacyjnych i rejestrowaniu zadań reaktywnych,
· znajomość wskaźników całkowitej efektywności wyposażenia (OEE) i jego wydajności,
· znajomość wymagań dotyczących zachowania zgodności z przepisami,
· doświadczenie w pełnieniu funkcji mentora i wspieraniu rozwoju młodszych techników,
· doświadczenie w zarządzaniu wykonawcami zewnętrznymi,
· potwierdzona w praktyce umiejętność rozwiązywania problemów pod dużą presją,
· umiejętność porozumiewania się w języku angielskim (pisemnie i ustnie) i w języku lokalnym na poziomie CEFR B2 lub wyższym,
· gotowość do pracy zmianowej w środowisku całodobowym.