Emploi

Trouvez facilement votre premier job

Découvrir

L'actualité professionnelle des 18-30 ans

Découvrir
Finance

Découvrez les aides financières auxquelles vous êtes éligible

Découvrir
Santé
🎁 1 mois gratuit

La mutuelle qui prend soin de la santé des jeunes

Découvrir
Mobilité

Révisez le code de la route à partir de 9,90€

Découvrir

Offers “Amazon”

days ago Amazon

Kierownik Sekcji Utrzymania Ruchu i Infrastruktury

  • POLAND

Job descriptionDESCRIPTION

Kierownik Sekcji Utrzymania Ruchu i Infrastruktury (m/k) (Reliability Engineering Area Manager)

OPIS
Amazon poszukuje kandydatów na stanowisko Kierownik Sekcji Utrzymania Ruchu i Infrastrukturymających doświadczenie w pracy o podobnym charakterze. Zatrudniona osoba dołączy do zespołu w jednym z naszych wysoce zautomatyzowanych i dynamicznie działających centrów logistycznych.

CHARAKTERYSTYKA STANOWISKA:
Osoba pracująca na stanowisku Kierownika Sekcji Utrzymania Ruchu i Infrastruktury pełni funkcję Kierownika Liniowego w zespole techników-inżynierów. Głównym obszarem jej zainteresowania jest bezpieczeństwo, o które dba poprzez szkolenie i rozwój członków zespołu. Jej zadaniem jest zagwarantowanie wysokiego poziomu dostępności sprzętu. Aby je zrealizować, nadzoruje przebieg całej konserwacji zapobiegawczej oraz dba o przestrzeganie wewnętrznych procesów i procedur.

PREFERRED QUALIFICATIONS

PREFEROWANE KWALIFIKACJE:
· Praktyczna znajomość specjalistycznego sprzętu inżynierskiego i wyposażenia technicznego wykorzystywanego w centrum logistycznym oraz procedur dotyczących prac konserwacyjnych i bezpieczeństwa
· Doświadczenie w pracy z systemami kontroli opartymi na sterownikach PLC
· Doświadczenie w zarządzaniu projektami
· Znajomość programów CMMS
· Doświadczenie w korzystaniu z metodologii Kaizen i uczestniczeniu w procesach ciągłego doskonalenia

Prosimy o nadsyłanie dokumentów aplikacyjnych najlepiej w języku angielskim.

Amazon jest pracodawcą realizującym politykę równych szans. Jesteśmy głęboko przekonani, że zatrudnianie pracowników o zróżnicowanych umiejętnościach stanowi podstawę naszego sukcesu. Decyzje rekrutacyjne podejmujemy w oparciu o doświadczenie i kwalifikacje kandydatów. Cenimy ich zamiłowanie do odkrywania, tworzenia, upraszczania i budowania.

Amazon traktuje poważnie kwestię ochrony danych osobowych i przestrzega odnośnych przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej i w poszczególnych krajach. O ile kandydat aplikujący na stanowisko nie wyrazi sprzeciwu, przesyłając swój życiorys upoważnia dział ds. rekrutacji Amazon do przechowywania udostępnionych danych osobowych w elektronicznej bazie danych prowadzonej przez Amazon Corporate LLC. w Stanach Zjednoczonych lub przez jedną ze spółek stowarzyszonych, czego celem jest ocena przydatności kandydata pod kątem bieżących i przyszłych ofert pracy oraz przeprowadzenie procesu rekrutacji.

Dane kandydata mogą zostać usunięte na jego prośbę w dowolnym momencie. Wystarczy, że poinformuje on o swojej woli dział ds. rekrutacji Amazon. Firma nie udostępnia danych osobowych kandydata osobom trzecim bez jego zgody. W ramach procesu naboru Amazon może poprosić kandydata o upoważnienie działu ds. rekrutacji Amazon do niezależnego zweryfikowania podanych przez niego informacji przez usługodawcę zewnętrznego.

Ideal candidate profileBASIC QUALIFICATIONS

NAJWAŻNIEJSZE OBOWIĄZKI:
· Prowadzenie i wspieranie zespołu oraz pełnienie funkcji mentora poprzez odkrywanie barier, które uniemożliwiają personelowi pracę w bezpieczny, standardowy i skuteczny sposób; współpracowanie z zespołem i całą siecią w celu wykorzystania dostępnej wiedzy technicznej i opracowania rozwiązań
· Wspieranie osoby zatrudnionej na stanowisku Kierownika Działu Utrzymania Ruchu i Infrastruktury w ramach współpracy z działem bezpieczeństwa i kadrami kierowniczymi odpowiedzialnymi za obiekt w celu wdrażania, rejestrowania i kontrolowania programów bezpieczeństwa i zachowania zgodności z przepisami – wszystko to z myślą o zapewnieniu bezpiecznego środowiska pracy całemu personelowi
· Wdrażanie standardów obowiązujących w całej sieci oraz ukierunkowanie działań na prowadzenie konserwacji zapobiegawczej w celu zapewnienia wysokiego poziomu dostępności sprzętu naszym klientom wewnętrznym
· Zapewnienie wystarczających kompetencji technicznych na obsługiwanych zmianach poprzez zorganizowanie programu szkoleniowego w ramach zespołu oraz zarządzanie jego realizacją
· Zarządzanie lokalnymi projektami lub udzielanie wsparcia projektom realizowanym na obszarze UE, zależnie od poleceń przełożonego
· Gotowość do pracy w systemie zmianowym w celu zachowania dobrych relacji z zespołem i zyskania wiedzy o codziennej pracy

PODSTAWOWE WYMAGANIA:
· Duże doświadczenie praktyczne w dziedzinie inżynierii obejmujące m.in. zarządzanie pracownikami
· Ukończenie studiów licencjackich na akredytowanej uczelni na kierunku technicznym (inżynieria przemysłowa, elektryczna, mechaniczna lub budownictwo) lub ponad 2-letnie doświadczenie w pracy w zespole inżynierów Amazon
· Wysoki poziom umiejętności dotyczących urządzeń elektrycznych i mechanicznych
· Doświadczenie w pracy ze sprzętem zautomatyzowanym, w tym z maszynami pakującymi oraz systemami sortującymi i przenoszącymi
· Zaawansowany poziom umiejętności komunikowania się w języku angielskim (w mowie i piśmie) oraz w języku lokalnym
· Doświadczenie w pracy wymagającej przestrzegania odpowiednich standardów i przepisów BHP
· Zaawansowany poziom umiejętności obsługi programów komputerowych (MS Office, CAD)