Offers “Adecco UK Limited”

Pourvu Adecco UK Limited

Welsh Speaking Recruitment Administrator (Home Based)

  • Corwen, UNITED KINGDOM

Position filled!

Job description·  Location
Corwen, Denbighshire
·  Salary
£21,000.00/Year
·  Category
Office and Secretarial - Administrator
·  Job type
Permanent
·  Industry
Office and Secretarial
·  External Reference
ONSRACER

Hwylusydd Recriwtio - SYG

Brand : Adecco Corporate

Diben y R�l:

Fel rhan o r�l Hwylusydd Recriwtio, byddwch yn cynnal Digwyddiadau Croeso rhithwir ar gyfer ymgeiswyr sydd wedi gwneud cais ar lein i weithio ar brosiect Cyfrifiad 2021 ar gyfer y Swyddfa Ystadegau Gwladol.

Byddwch yn ymgysylltu ag ymgeiswyr yn rhithwir gan ddefnyddio platfform ar-lein (WebEx), er mwyn sicrhau bod ganddynt yr holl ddogfennaeth briodol i weithio i'r Gwasanaeth Sifil. Yn ogystal, byddwch yn eu harwain drwy gamau nesaf y broses gynefino ac yn ateb unrhyw gwestiynau a all fod ganddynt am y r�l y byddant yn ei gwneud. Bydd angen i chi hefyd gynnal cyfres o Gyfweliadau Seiliedig ar Gymhwysedd ag ymgeiswyr sy'n gwneud cais am swyddi rheoli ar y prosiect, gan sgorio'r rhain yn �l matrics a ddiffiniwyd ymlaen llaw.

Ar �l cwblhau Digwyddiadau Croeso pob diwrnod, byddwch yn cysylltu �'r t�m gweithrediadau ehangach ac yn ei gefnogi er mwyn sicrhau bod manylion yr holl ymgeiswyr wedi cael eu diweddaru'n effeithiol ym mhob system berthnasol, a bod unrhyw faterion wedi cael eu huwchgyfeirio mewn amser real. Bydd gennych fynediad i systemau rhithwir er mwyn 'cwrdd' �'ch t�m.

Ar gyfer digwyddiadau recriwtio rhithwir, byddwch yn gweithio gartref a byddwch yn cael yr adnoddau a'r pecynnau recriwtio perthnasol er mwyn cyflawni eich r�l.

Cyfrifoldebau:

Bydd eich r�l yn cynnwys y dyletswyddau canlynol:

·  Gwirio dogfennau ar gyfer pob ymgeisydd, gan gynnwys prawf o'i gyfeiriad, gwiriadau sgrinio cyn cyflogaeth a dogfennau sy'n ofynnol yn unol � meini prawf cymhwysedd y gwasanaeth sifil.

·  Symud ymgeiswyr drwy'r system olrhain ymgeiswyr er mwyn nodi eu bod yn bresennol a pha gam priodol yn y broses recriwtio y maent arno

·  Dyrannu ymgeiswyr i godau swyddi ac ardaloedd gwaith

·  Rhoi cynigion amodol i ymgeiswyr

·  Gweithredu fel y cam cyntaf yn y broses datrys cwynion i ymgeiswyr

·  Rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r t�m rheoli gweithredol am lwyddiannau, risgiau a phroblemau ar �l pob digwyddiad

·  Cefnogi'r t�m recriwtio a phrosiect ehangach yn �l yr angen.

·  Cynnal gwybodaeth gadarn am bob r�l rydym yn recriwtio iddi, yn ogystal �'r daith recriwtio a'r prosiect yn gyffredinol.

Internal recruitment acts as an employment agency for permanent recruitment and an employment business for the supply of temporary workers. Intrernal recruitment UK is an Equal Opportunities Employer.

Please apply with your CV to: Beth Murray