Expire bientôt Abbott

Sales Supervisor

 • Bien Hoa, Vietnam
 • Ventes

Description de l'offre

JOB DESCRIPTION:

 • Lập kế hoạch & phát triển hệ thống hoạt động kinh doanh tại khu vực bán hàng được giao theo định hướng của phòng kinh doanh.
 • Lập danh sách khách hàng đúng, sắp xếp tuyến bán hàng chính xác cho salesmen trong khu vực phụ trách
 • Nâng cấp và duy trì cửa hàng
 • Kiểm tra công nợ của nhân viên bán hàng
 • Thu thập thông tin đối thủ cạnh tranh
 • Phân tích hiệu quả kinh doanh trên vốn đầu tư và theo dõi công nợ của NPP
 • Giám sát hoạt động của từng nhân viên bán hàng đảm bảo hoàn thành kế hoạch, chỉ tiêu được giao.
 • Huấn luyện, hỗ trợ đội ngũ Salesmen đạt chỉ tiêu .
 • Xử lý các vấn đề liên quan tới hoạt động kinh doanh tại khu vực được giao theo thẩm quyền quy định.
 • Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác có liên quan đến mục tiêu chung của Công ty.

JOB FAMILY:

Sales Force

DIVISION:

ANI International Nutrition

LOCATION:

Vietnam > Bien Hoa : Km1+900, Highway 51

ADDITIONAL LOCATIONS:

WORK SHIFT:

Standard

TRAVEL:

Not specified

MEDICAL SURVEILLANCE:

Not Applicable

SIGNIFICANT WORK ACTIVITIES:

Continuous standing for prolonged periods (more than 2 consecutive hours in an 8 hour day)