Xinyue Jiang - Wizbii Xinyue Jiang has published his/her professional profile on Wizbii. X J

Xinyue Jiang

Education & training

Iut De Cachan

2015 - 2017 Cachan, Val-de-Marne Energy / Materials / Mechanics , Energy / Materials / Mechanics , Energy / Materials / Mechanics , Energy / Materials / Mechanics