X J

Xinyue Jiang

Education & training

Iut De Cachan

2015 - 2017 Cachan, Val-de-MarneEnergy / Materials / Mechanics, Energy / Materials / Mechanics, Energy / Materials / Mechanics, Energy / Materials / Mechanics