Xidan Zhang - Wizbii Xidan Zhang has published his/her professional profile on Wizbii. X Z

Xidan Zhang

27 years • Shenyang

Education & training

Edhec Business School

2017 - 2018 Lille, NordMarketing