V G

Vignesh Kumar Ganesan

27 years • Paris

Education & training

Ece Paris

2014 - 2016 Paris, FranceIT development