R C

Ruben Cohen Chocron

Education & training

Reina Victoria Eugenia

2000 - 2007 Córdoba, CórdobaHR / Training