R k

Rebecca kearney

20 years • Antrim

Education & training

Ballee Community High School

2014 - 2015 Ballymena, United KingdomChemistry / Biology / Agronomy, Chemistry / Biology / Agronomy