R J

Rashid Jacker

28 years • New Delhi

Education & training

Ip University, Dwarka

2011 - 2014 Chemistry / Biology / Agronomy, Hotels - Restaurants