Presiyana Karastoyanova - Wizbii Presiyana Karastoyanova has published his/her professional profile on Wizbii. P K

Presiyana Karastoyanova

24 years • Bristol

Education & training

University of Bristol

2014 - 2017 Bristol, City of Bristol