hulya

hulya i

31 years old - Alençon (France)

- Univ. Paris 13

Career path

  • September 2010 to September 2012
  • Univ. Paris 13

  • Master, Bac +5