عمر

عمر حمدي

26 years old - Moernach (France)

- ecole nationale d'ingenieurs de SOUSSE

Career path

  • December 2010 to December 2013
  • ecole nationale d'ingenieurs de SOUSSE

  • Ingènieur automatisme et électrinique industrielle

In عمر's network
Mehdi Ben
Ingénieur en Electronique Industriel Système Embarqué