Cadimel Ayeley Amuzu - Wizbii Cadimel Ayeley Amuzu has published his/her professional profile on Wizbii. C A

Cadimel Ayeley Amuzu

22 years • Turin

Education & training

Liceo Sociopsicopedagogico A.einstein

2012 - 2017 HR / Training , Logistics