Service Engineer - Roche - Warsaw - Wizbii

Service Engineer

Description de l'offre

  Job facts

Miejsce pracy: Rzeszów i okolice
Wymiar pracy: pełen etat

Do obowiązków osoby zatrudnionej na to stanowisko będzie należało, między innymi:

·  instalacje i wdrażanie aparatury laboratoryjnej
·  naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne sprzętu
·  szkolenia klientów z obsługi aparatury i systemów
·  pomoc techniczna dla klientów
·  raportowanie wyników pracy

Charakterystyka kandydata:

·  wykształcenie wyższe pełne techniczne (mechanika precyzyjna, elektronika lub pokrewne specjalności)
·  prawo jazdy kategorii B
·  dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
·  umiejętność ustalania priorytetów i zarządzania czasem
·  umiejętność pracy pod presją i odporność na stres
·  dyspozycyjność
·  umiejętność efektywnej komunikacji oraz zrozumienia potrzeb klienta
·  doświadczenie w pracy z aparaturą medyczną będzie dodatkowym atutem

Oferujemy:

·  zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
·  atrakcyjny pakiet socjalny,
·  pracę w międzynarodowym środowisku,
·  możliwość rozwoju zawodowego.

Jeżeli...

Jesteś osobą, która chce mieć wpływ na swój rozwój i szukasz firmy, która zapewni Ci możliwość realizacji twoich własnych celów niezależnie od zajmowanego stanowiska lub lokalizacji, jeżeli szukasz posady, która nie określa granic samorealizacji, ale będzie jej początkiem …następny krok należy do Ciebie.

Aplikuj poprzez przesłanie CV z listem motywacyjnymdo dnia 21 grudnia 2018

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Wszystkich kandydatów prosimy o zamieszczenie w CV klauzuli o treści: :

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wybrzeże Gdyńskie 6B, 01-531 Warszawa, danych osobowych zawartych w moich dokumentach aplikacyjnych (CV wraz z listem motywacyjnym) w związku z procesem rekrutacji pracowników” .

Kandydat powinien wskazać dodatkowo, iż:

„Zgoda obejmuje zarówno obecne jak i przyszłe procesy rekrutacyjne. ,

jeżeli chce, aby jego aplikacja była brana pod uwagę także w kolejnych naborach pracowników.

Wszystkich kandydatów prosimy o zamieszczenie w CV klauzuli o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji”.

Jeżeli wyraża Pan/Pani zgodę na wzięcie udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o., prosimy o zamieszczenie klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przekazanych przeze mnie danych osobowych oraz innych informacji zawartych w załączonych dokumentach w celach przyszłych procesów rekrutacyjnych”.

Lub

„Zgoda obejmuje zarówno obecne jak i przyszłe procesy rekrutacyjne. ,

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi osobami.

INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Administratorem danych osobowych jest Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wybrzeże Gdyńskie 6B, 01-531 Warszawa (dalej Spółka).

Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cel i podstawa prawna oraz okres przetwarzania danych osobowych:

·  rekrutacja na stanowisko, zgodnie z ogłoszeniem – podstawa prawna – w zakresie danych niezbędnych do zatrudnienia, podstawą prawną jest przepis prawa, jakim jest Ustawa Kodeks Pracy. W zakresie danych dodatkowych, podanych w aplikacji, podstawą prawną jest dobrowolna zgoda osoby wyrażona poprzez dodanie oświadczenia zgody w przesłanych dokumentach lub poprzez jednoznaczne działanie polegające na złożeniu aplikacji w związku z ogłoszeniem klikając przycisk Aplikuj/Aplikuj. Przetwarzanie danych do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego.
·  przyszłe procesy rekrutacyjne – podstawa prawna – dobrowolna zgoda osoby. Przetwarzanie danych do momentu wycofania zgody, jednak nie dłużej niż rok.

Odbiorcy danych:

·  upoważnieni pracownicy administratora danych,
·  usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla administratora danych, w szczególności podmioty takie, dostawcy usług IT, audytorzy zewnętrzni, - w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania zleconych usług

Dobrowolność podania danych:

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa w rekrutacji.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

Przysługuje Panu/Pani prawo:

·  dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
·  wycofania udzielonej dobrowolnie zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano zanim zgoda została wycofana.
·  do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego,
·  do ograniczenia przetwarzania danych lub do ich usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”),
·  do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

·  Who we are

At Roche, 94,000 people across 100 countries are pushing back the frontiers of healthcare. Working together, we've become one of the world's leading research-focused healthcare groups. Our success is built on innovation, curiosity and diversity.

Roche is an equal opportunity employer.

Voici d'autres offres qui pourraient te plaire

Reçois les offres qui te correspondent par email !
Des milliers de jobs sont disponibles pour toi sur Wizbii :)

À propos de Roche

La société présente depuis 2004 deux sections parallèles, le secteur pharmaceutique et le secteur diagnostic. Numéro un mondial dans les médicaments contre le cancer ainsi qu'en virologie, le groupe dirigé par le Dr Severin Schwan se focalise essentiellement dans la « médecine individualisée ».

La société est présente commercialement dans 150 pays. Son siège se situe à Bâle en Suisse. Son chiffre d'affaires s'est élevé en 2016 à 50,576 milliards de francs suisses. La société a dépensé 9,915 milliards de francs suisses en recherche et développement. En 2016, l'entreprise compte 94 000 salariés environ

1446 jobs disponibles chez Roche

Trouve ton futur job sur Wizbii,
la 1ère plateforme professionnelle pour l’emploi des jeunes
Ton job dans la poche
Télécharger