Offers “Roche”

Expires soon Roche

Customer Service Administrator

  • Warsaw, POLAND
  • Marketing

Job description·  Job facts

Aktualnie poszukujemy osoby do pracy w Dziale Obsługi Klienta

Miejsce pracy : biuro RDP w Warszawie

Wymiar pracy: pełen etat

Potrzebujemy osoby do pomocy przy:

·  Kompleksowej realizacji zamówień naszych Klientów na aparaty Coaguchek i Accutrend,
·  Rejestracji zamówień naszych Klientów oraz wydań bezpłatnych w systemie SAP,
·  Kontakcie z Naszymi Klientami oraz potwierdzaniu przyjęć zamówień do realizacji a także odmowach realizacji zamówień,
·  Prawidłowym wystawianiu dokumentów sprzedażowych, magazynowych, faktur oraz faktur korygujących,
·  Zapewnieniu wysokiej jakości obsługi naszych Klientów.

Oczekujemy:

·  Wykształcenie wyższe (preferowane z zakresu ekonomii, logistyki lub pokrewne, administracja, zarządzanie),
·  Bardzo dobrej znajomości obsługi pakietu MS Office (szczególnie MS Excel) oraz z obsługi urządzeń biurowych,
·  Sumienności i dokładności,
·  Umiejętności pracy pod presją czasu oraz odporności na stres
·  Samodzielności oraz dobrej organizacji pracy,
·  Komunikatywności i asertywności,
·  Umiejętności pacy w zespole oraz kreatywności i inicjatywy,
·  Znajomość języka angielskiego ( poziom B1 )
·  Dobra znajomość SAP oraz praca na podobnym stanowisku w Dziale Obsługi Klienta będzie dodatkowym atutem

Oferujemy:

·  Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
·  Atrakcyjny pakiet benefitów,
·  Pracę w przyjaznej atmosferze w międzynarodowym środowisku,
·  Możliwość rozwoju zawodowego,
·  Stanowisko z możliwością wdrażania własnych inicjatyw,
·  Program szkoleniowy i wdrożeniowy
·  Pracę w nowoczesnym biurze

Jeżeli...

Jesteś osobą, która chce mieć wpływ na swój rozwój i szukasz firmy, która zapewni Ci możliwość realizacji twoich własnych celów niezależnie od zajmowanego stanowiska lub lokalizacji, jeżeli szukasz posady, która nie określa granic samorealizacji, ale będzie jej początkiem … następny krok należy do Ciebie.

Aplikuj poprzez przesłanie CV z listem motywacyjnym do dnia 22 września 2019

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Prosimy o umieszczenie w tekście aplikacji zgody na przetwarzanie danych osobowych poniżej:

Wszystkich kandydatów prosimy o zamieszczenie w CV klauzuli o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bobrowieckiej 8. 00-728 Warszawa, danych osobowych zawartych w moich dokumentach aplikacyjnych (CV wraz z listem motywacyjnym) w związku z procesem rekrutacji pracowników”.

Kandydat powinien wskazać dodatkowo, iż:

„Zgoda obejmuje zarówno obecne jak i przyszłe procesy rekrutacyjne.”,

jeżeli chce, aby jego aplikacja była brana pod uwagę także w kolejnych naborach pracowników.

Wszystkich kandydatów prosimy o zamieszczenie w CV klauzuli o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji”.

Jeżeli wyraża Pan/Pani zgodę na wzięcie udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o., prosimy o zamieszczenie klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przekazanych przeze mnie danych osobowych oraz innych informacji zawartych w załączonych dokumentach w celach przyszłych procesów rekrutacyjnych”.

Lub

„Zgoda obejmuje zarówno obecne jak i przyszłe procesy rekrutacyjne.”,

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi osobami.

INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Administratorem danych osobowych jest Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Boborwieckiej 8, 00-728 Warszawa (dalej Spółka).

Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: polska.diagnostics@roche.com we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cel i podstawa prawna oraz okres przetwarzania danych osobowych:

·  rekrutacja na stanowisko, zgodnie z ogłoszeniem – podstawa prawna – w zakresie danych niezbędnych do zatrudnienia, podstawą prawną jest przepis prawa, jakim jest Ustawa Kodeks Pracy. W zakresie danych dodatkowych, podanych w aplikacji, podstawą prawną jest dobrowolna zgoda osoby wyrażona poprzez dodanie oświadczenia zgody w przesłanych dokumentach lub poprzez jednoznaczne działanie polegające na złożeniu aplikacji w związku z ogłoszeniem klikając przycisk Aplikuj/Aplikuj. Przetwarzanie danych do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego.
·  przyszłe procesy rekrutacyjne – podstawa prawna – dobrowolna zgoda osoby. Przetwarzanie danych do momentu wycofania zgody, jednak nie dłużej niż rok.

Odbiorcy danych:

·  upoważnieni pracownicy administratora danych,
·  usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla administratora danych, w szczególności podmioty takie, dostawcy usług IT, audytorzy zewnętrzni, - w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania zleconych usług

Dobrowolność podania danych:

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa w rekrutacji.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

Przysługuje Panu/Pani prawo:

·  dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
·  wycofania udzielonej dobrowolnie zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano zanim zgoda została wycofana.
·  do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego,
·  do ograniczenia przetwarzania danych lub do ich usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”),
·  do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

·  Who we are

At Roche, 94,000 people across 100 countries are pushing back the frontiers of healthcare. Working together, we've become one of the world's leading research-focused healthcare groups. Our success is built on innovation, curiosity and diversity.

Roche is an equal opportunity employer.