Emploi

Trouvez facilement votre premier job

Découvrir

L'actualité professionnelle des 18-30 ans

Découvrir
Finance

Découvrez les aides financières auxquelles vous êtes éligible

Découvrir
Santé
🎁 1 mois gratuit

La mutuelle qui prend soin de la santé des jeunes

Découvrir
Mobilité

Révisez le code de la route à partir de 9,90€

Découvrir

Offers “General Electric”

days ago General Electric

Welder/ Thợ hàn

  • VIETNAM

Job description3492598
Additional Cities

Quang Ngai
Career Level

Experienced
Relocation Assistance

No
Business

GE Gas Power
Business Segment

Gas Power Global Supply Chain
Function

Manufacturing
Country/Territory

Viet Nam
Postal Code

QN VN 1
Role Summary/Purpose

Chịu trách nhiệm sản xuất ra sản phẩm có chất lượng tại khu vực làm việc được phân công.
Essential Responsibilities

'- Hiểu và làm theo hướng dẫn công việc, quy trình, bản vẽ và chính sách dưới xưởng sản xuất
- Chịu trách nhiệm chính về chất lượng của sản phẩm mình sản xuất
- Làm theo công việc đã được sắp xếp bởi trưởng nhóm/giám sát.
- Duy trì 5S dưới xưởng sản xuất
- Duy trì máy móc, thiết bị, công cụ ở tình trạng tốt.
- Báo cáo các vấn đề về an toàn, quan ngại chất lượng, các vấn đề chất lượng đến cấp trên.
- Đề xuất các ý tưởng mới để cải tiến môi trường làm việc, an toàn, chất lượng, năng suất sản xuất.
- Tuân thủ các quy định của công ty về nội quy, an toàn, bảo mật và các quy định khác.
- Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên
Qualifications/Requirements

1. Yêu cầu về chuyên môn, trình độ
'- Tốt nghiệp phổ thông trung học trở lên
- Đã được đào tạo cho công việc được giao
- Có các chứng chỉ liên quan theo yêu cầu công việc
2. Yêu cầu về an toàn
'- Hiểu biết và tuân thủ các quy trình công việc, quy trình an toàn và nội quy của Nhà máy
- Duy trì vệ sinh công nghiệp trong nhà xưởng
- Duy trì máy móc thiết bị an toàn ở tình trạng tốt
- Tích cực tham gia vào các khóa đào tạo về môi trường, sức khỏe và an toàn (EHS) và thể hiện kiến thức tiếp thu được từ các khóa đào tạo
- Quan sát, hướng dẫn và phối hợp với công nhân khác thực hiện các thông lệ về an toàn
- Tích cực tham gia vào các hoạt động phòng ngừa sự cố, tai nạn và ốm đau
 Đánh giá rủi ro an toàn và phát triển các quy trình làm việc an toàn
 Xác định và khắc phục các mối nguy hiểm và điều kiện không an toàn
 Điều tra các sự cố, sự cố suýt xảy ra hoặc mối nguy hiểm tiềm ẩn
- Tham gia tích cực vào việc đưa ra các đề xuất để cải tiến chương trình EHS
- Báo cáo các vấn đề về EHS, các hành vi không an toàn và các đề xuất an toàn cho ban lãnh đạo hoặc tự khắc phục những sự cố có thể
- Biết và thực hiện các yêu cầu tuân thủ trong khu vực làm việc của mình
3. yêu cầu về chât lượng
'- Hiểu và tuân thủ các quy trình và hướng dẫn công việc
- Dừng công việc và báo cáo ngay khi có bất kỳ bất thường có khả năng gây lỗi hoặc để lọt lỗi
- Không chấp nhận sản phẩm lỗi, không làm ra sản phẩm lỗi và không chuyển sản phẩm lỗi
- Liên tục tham gia cải tiến chất lượng sản phẩm
Desired Characteristics

'- Trung thực và ý thức kỷ luật tốt
- Sức khỏe tốt, thái độ làm việc tích cực và hợp tác, khả năng làm việc nhóm
- Có khả năng làm việc độc lập, chịu được môi trường áp lực công việc cao
- Ý thức cải tiến liên tục để nâng cao chất lượng môi trường làm việc, chất lượng sản phẩm và hiệu quả công việc
About Us

GE (NYSE:GE) drives the world forward by tackling its biggest challenges. By combining world-class engineering with software and analytics, GE helps the world work more efficiently, reliably, and safely. GE people are global, diverse and dedicated, operating with the highest integrity and passion to fulfill GE’s mission and deliver for our customers. www.ge.com
Primary Country

Viet Nam
Primary State/Province

Quang Ngai
Primary City

Quang Ngai