Expires soon Amazon

Kierownik Sekcji Utrzymania Ruchu i Infrastruktury (m/k)

  • Wrocław (Wrocław)
  • IT development

Job description

DESCRIPTION

Kierownik Sekcji Utrzymania Ruchu i Infrastruktury (m/k) (Reliability Engineering Area Manager)

OPIS
Amazon poszukuje kandydatów na stanowisko Kierownik Sekcji Utrzymania Ruchu i Infrastrukturymających doświadczenie w pracy o podobnym charakterze. Zatrudniona osoba dołączy do zespołu w jednym z naszych wysoce zautomatyzowanych i dynamicznie działających centrów logistycznych.

CHARAKTERYSTYKA STANOWISKA:
Osoba pracująca na stanowisku Kierownika Sekcji Utrzymania Ruchu i Infrastruktury pełni funkcję Kierownika Liniowego w zespole techników-inżynierów. Głównym obszarem jej zainteresowania jest bezpieczeństwo, o które dba poprzez szkolenie i rozwój członków zespołu. Jej zadaniem jest zagwarantowanie wysokiego poziomu dostępności sprzętu. Aby je zrealizować, nadzoruje przebieg całej konserwacji zapobiegawczej oraz dba o przestrzeganie wewnętrznych procesów i procedur.

Ideal candidate profile

BASIC QUALIFICATIONS

NAJWAŻNIEJSZE OBOWIĄZKI:
· Prowadzenie i wspieranie zespołu oraz pełnienie funkcji mentora poprzez odkrywanie barier, które uniemożliwiają personelowi pracę w bezpieczny, standardowy i skuteczny sposób; współpracowanie z zespołem i całą siecią w celu wykorzystania dostępnej wiedzy technicznej i opracowania rozwiązań
· Wspieranie osoby zatrudnionej na stanowisku Kierownika Działu Utrzymania Ruchu i Infrastruktury w ramach współpracy z działem bezpieczeństwa i kadrami kierowniczymi odpowiedzialnymi za obiekt w celu wdrażania, rejestrowania i kontrolowania programów bezpieczeństwa i zachowania zgodności z przepisami – wszystko to z myślą o zapewnieniu bezpiecznego środowiska pracy całemu personelowi
· Wdrażanie standardów obowiązujących w całej sieci oraz ukierunkowanie działań na prowadzenie konserwacji zapobiegawczej w celu zapewnienia wysokiego poziomu dostępności sprzętu naszym klientom wewnętrznym
· Zapewnienie wystarczających kompetencji technicznych na obsługiwanych zmianach poprzez zorganizowanie programu szkoleniowego w ramach zespołu oraz zarządzanie jego realizacją
· Zarządzanie lokalnymi projektami lub udzielanie wsparcia projektom realizowanym na obszarze UE, zależnie od poleceń przełożonego
· Gotowość do pracy w systemie zmianowym w celu zachowania dobrych relacji z zespołem i zyskania wiedzy o codziennej pracy

PODSTAWOWE WYMAGANIA:
· Duże doświadczenie praktyczne w dziedzinie inżynierii obejmujące m.in. zarządzanie pracownikami
· Ukończenie studiów licencjackich na akredytowanej uczelni na kierunku technicznym (inżynieria przemysłowa, elektryczna, mechaniczna lub budownictwo) lub ponad 2-letnie doświadczenie w pracy w zespole inżynierów Amazon
· Wysoki poziom umiejętności dotyczących urządzeń elektrycznych i mechanicznych
· Doświadczenie w pracy ze sprzętem zautomatyzowanym, w tym z maszynami pakującymi oraz systemami sortującymi i przenoszącymi
· Zaawansowany poziom umiejętności komunikowania się w języku angielskim (w mowie i piśmie) oraz w języku lokalnym
· Doświadczenie w pracy wymagającej przestrzegania odpowiednich standardów i przepisów BHP
· Zaawansowany poziom umiejętności obsługi programów komputerowych (MS Office, CAD)