Expire bientôt Abbott

Sales Modern Trade

  • Hanoi (Hoàn Kiếm)
  • Ventes

Description de l'offre

JOB DESCRIPTION:

- Báo cáo bán hàng và hàng tồn kho hàng ngày đúng thời gian
- Đặt hàng theo quy trình của công ty
- Bổ sung hàng hoá
- Đảm bảo hàng hoá có sẵn 100% trên kệ chính và ngoài màn hình
- Đảm bảo rằng tất cả chương trình HO tại cửa hàng được thực hiện đúng và kịp thời tại các cửa hàng
- Cập nhật các hoạt động của đối thủ
- Thực hiện mục tiêu của công ty
- Làm việc với bộ phận nội bộ để đảm bảo cung cấp hàng cho khách hàng đúng thời gian và chính xác
- Thực hiện đúng kế hoạch hoạt động được Sales Sup/ USM giao và duy trì quan hệ với các cửa hàng

JOB FAMILY:

Sales Force

DIVISION:

ANI International Nutrition

LOCATION:

Vietnam > Hanoi : Lo A 1E Cum San Xuat Tieu thu

ADDITIONAL LOCATIONS:

WORK SHIFT:

Standard

TRAVEL:

Yes, 100 % of the Time

MEDICAL SURVEILLANCE:

Not Applicable

SIGNIFICANT WORK ACTIVITIES:

Continuous walking for prolonged periods (more than 2 hours at a time in an 8 hour day)